Kartof Və Soğan Ventilyasiya Və Soyutma SİSTEMLƏRİ

Patates Depolama SistemiKartof Saxlama Videoları

İzle
               


Soğan Saxlama Videoları

İZLE

Kartof tənəffüs yolu ilə istilik verən və buxarlanma yolu ilə nəmliyini itirən bir məhsuldur. Dərildikdən dərhal sonra yaşlanma prosesi başlayır. Anbarlama bu prosesi mümkün olduğu qədər yubatmaq üçün həyata keçirilir. Düzgün ventilyasiya və müvafiq anbarlama olduqda əmələ gələ biləcək çürümələr, kütlə itkisi və məhsulun keyfiyyətinin aşağı düşməsi minimuma endirilir.

TƏTBİQ EDİLƏN PROSESLƏR
  • Məhsulların münasib temperaturda saxlanması üçün tələb olunan izolyasiya və soyutma sistemi
  • Məhsulun yığma / yeşiklərdə anbarlanma şəklinə görə hazırlanan xüsusi ventilyasiya sistemi
  • Yüksək axınlı oxlu ventilyatorlar vasitəsilə havanın sirkulyasiyasının təmin olunması
  • Avtomatik tənzimlənə bilən hava giriş/ çıxış klapanları
  • Kartof anbarlamaq üçün xüsusi nəmləndirmə sistemi
  • CO2 temperatura və rütubətə nəzarət sistemi

HƏYATA KEÇİRMƏK İSTƏDİYİNİZ VƏ YA PLANLAŞDIRDIĞINIZ BİR LAYİHƏNİZ VARMI ?