title_box_bg
Outdoor view mountain
ETİBARLIDIR MÜƏSSİSƏNİZƏ
fərdi yanaşma və ən məqsədəuyğun sənaye soyutma SİSTEMLƏRİ.
title_box_bg
LAYİHƏLƏRİNİZİ
30 İLLİK TEXNİKİ BİLİK VƏ TƏCRÜBƏ İLƏ HƏYATA KEÇİRİRİK

MÜƏSSİSƏNİZƏ FƏRDİ YANAŞMA VƏ ƏN MƏQSƏDƏUYĞUN SƏNAYE SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

1

TƏHVİL-TƏSLİM XİDMƏTLƏRİ

Frigo Mekanik uzun illərdir layihələrin və soyutma SİSTEMLƏRİni uğurlu təhvil-təslim ilə yekunlaşdırma mövzusunda birinciliyi qoruyur.

image_2

LAYİHƏNİN TƏRTİBATI

Frigo Mekanik, sahib olduğu mütəxəsis və mühəndislər sayəsində hər növ sənaye soyutma sisteminin tərtib edilməsi tapşıriğının öhdəsindən gələ biləcək gücə malikdir.

image_2

Quraşdırma işləri

Frigo Mekanik tərəfindən məxsusi şəkildə dizayn edilən bütün layihələrin quraşdırma işləri səlahiyyətli texniki komanda tərəfindən həyata keçirilir.

image_3

TEXNİKİ SERVİS VƏ TƏMİR

Frigo Mekanikin öz işində peşəkar texniki servis qrupu həftənin 7 günü, günün 24 saatı ehtiyacınız olan texniki dəstəyi verməyə hazırdır.

TAMAMLANMIŞ LAYİHƏLƏR

NİYƏ
FRIGO MEKANIK ?

Kiwi standing on oval

0

ÖLKƏ
Kiwi standing on oval

0

TAMAMLANMIŞ LAYİHƏLƏR
Kiwi standing on oval

0

İLLƏR TƏCRÜBƏSİ