Dəniz Məhsulları İşləmə Və Mühafizə Soyutma SİSTEMLƏRİ

Exterior of a hopsital Emergency Room

Dəniz məhsullarının yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün ən qısa müddətdə soyudulması və yaxud dondurulması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. “Frigo Mekanik” şirkəti balıq emalı prosesində paketləmədən tutmuş anbarlamaya qədər bütün mərhələlərdə soyutma tələbatınıza uyğun həll yolları təklif edir.

DƏNİZ MƏHSULLARININ KEYFİYYƏTİNİ MÜƏYYƏN EDƏN AMİLLƏR
  • Müvafiq saxlama temperaturu
  • Məhsulun dehidratasiyadan qorunması
  • Məhsulu dondurma sürəti
  • Məhsulun anbara qədər keçdiyi yol
TƏTBİQ EDİLƏN PROSESLƏR
  • Qırıq buz aqreqatları
  • IQF və Spiral dondurucular üçün soyutma sistemləri
  • Emal müəssisələrində buzlu su istehsalı
  • Məhsul şoklama tunelləri
  • Gəmidə dəniz suyu ilə soyutma prosedurları
  • Donmuş mühafizə kameraları

HƏYATA KEÇİRMƏK İSTƏDİYİNİZ VƏ YA PLANLAŞDIRDIĞINIZ BİR LAYİHƏNİZ VARMI ?