ALGİDA – DONDURMA ZAVODU

LAYİHƏSİNİN DETALLARI

  • Mərkəzi ammonyaklı soyutma sistemi
  • 15.300 kV soyutma gücü
  • 12.000m2 donmuş mühafizə sahəsi
  • Məhsul hazırlayan çənlərin soyudulması
  • Dondurma sərtləşdirmə tunellərinin soyudulması
  • Bütün soyutma sisteminə mərkəzi nəzarət sistemində müşahidə imkanı

HƏYATA KEÇİRMƏK İSTƏDİYİNİZ VƏ YA PLANLAŞDIRDIĞINIZ BİR LAYİHƏNİZ VARMI ?