AKŞEKER – QIRMIZI – AĞ ƏT QƏSSABXANASI

LAYİHƏSİNİN DETALLARI

  • 3500 kV gücə malik mərkəzi ammonyaklı soyutma sistemi
  • Məhsulun və işçilərin təhlükəsizliyini artırmaq üçün kameralarda və işləmə sahələrində qlikollu soyutma
  • Soyuq və donmuş məhsulların mühafizə kameraları
  • Minimum itki ilə karkas soyutma və dinləndirmə kameraları
  • doğrama – paketləmə və daşıma kameralarının soyudulması
  • SCADA sistemi vasitəsilə vahid mərkəzdən nəzarət

HƏYATA KEÇİRMƏK İSTƏDİYİNİZ VƏ YA PLANLAŞDIRDIĞINIZ BİR LAYİHƏNİZ VARMI ?