Normal ve ısı geri kazanımlı klima santralları ile proses ortamları için endüstriyel klima çözümleri:
  • Proses ortamları için klima-havalandırma ve egzost sistemleri
  • Çeşitli amaçlar için test odası klima sistemleri
  • Isı geri kazanımlı klima sistemleri
  • Proses ortamlarında pozitif basınç elde edilmesi
  • Hijyenik filtre kullanımları
  • Laboratuarlar için klima sistemleri