Gücümüzü sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli üretim ve hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz. Hedefimiz; sahip olduğumuz kaliteli insan kaynağımızı geliştirmek, yenilerini bünyemize katmaktır.

Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Hedeflerimize ulaşmanın insan kaynağımızın gelişimiyle gerçekleşeceğinin bilincinde olarak planlarımızı; hedef verme, sürekli eğitim, değerlendirme, şeffaflık ve katılımcı çalışma anlayışıyla şekillendirdik.

İnsan Kaynakları İlkelerimiz

 1. İşin gereklerini yerine getirerek, her atılımımızı şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız.
 2. Farklı fikirleri, en iyiye ulaşma yolunda artı değer olarak görürüz.
 3. Her çalışanın kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz.
 4. İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymanın ve kişileri etkin dinlemenin bizi başarıya götüreceğine inanırız.
 5. Bilgiye ulaşırken, alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.
 6. Günü en iyi şekilde analiz edip, bir trend öncüsü olarak gelecekte de var olmayı amaçlarız.
 7. Bilgiyi, kişisel araştırma ve çabayla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak geliştirir ve uygularız.
 8. Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde yaparız.

 Hedeflerimize Ulaşmak İçin;

 1. Çalışanlarımızın güvenlik, sağlık ve verimliliğini ön planda tutarak iş verimliliğimizi arttırmaya yönelik çalışmalar yaparız.
 2. Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Frigo Mekanik’e olan bağlılıklarını ön planda tutarız.
 3. Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlarız.
 4. Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarırız.
 5. Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratırız.
 6. Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleriz.
 7. Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetiriz.
 8. İK Politikamızı sürekli gözden geçirmek, günceller ve geliştiririz.

Bu kapsamda çalışma arkadaşlarımızda aradığımız ortak yetkinlikler şunlardır:

 1. Ekip çalışmasına yatkınlık
 2. Etkili iletişim becerisi
 3. Yaratıcılık
 4. Katılımcılık
 5. İnisiyatif almak
 6. Cesaret ve kendine güven
 7. Yenilikçilik ve değişime açık olmak
 8. Müşteri odaklılık
 9. Öz motivasyon ve diğer ekip üyelerini motive edebilme
 10. Proaktif, etkin ve çabuk karar verebilme

Bize iş başvurusunda bulunmak için info@frigomekanik.com adresini cv’nizi gönderebilirsiniz…