Frigo Mekanik  A.Ş. Entegre Yönetim Sistemi ; birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek veya yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistem kurulurken ortak koşullar bir araya getirilir detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir.

 1. Entegre Yönetim Sistemleri,
 2. İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 3. İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ,
 4. İso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
 5. İso 10002 Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemi,
 6. İso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 7. İso 31001 Risk Yönetim Sistemi

sistemlerin bir araya getirilerek koşul, gereklilik veya standartların ortak olarak karşılanmasına yönelik el kitabı, prosedür veya talimatlar oluşturmak yoluyla planlandığı, yönetildiği, etkinliğinin sürekli olarak iyileştirildiği sistemler bütünüdür.

Faydaları

Entegre Yönetim Sisteminin  dört ana yaklaşımı bulunmaktadır.

İnsan mutluluğu (toplam kalite yaklaşımı), maliyet yaklaşımı (önleme ve ölçme maliyeti), paydaşlık yaklaşımı (beraber var olma), pukö yaklaşımı (sürekli iyileştirme).

İnsan mutluluğu;

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı
 • Verilere Dayalı Karar Verme
 • Süreç Yönetimi
 • Tedarikçilerle Faydaya Dayalı İlişkiler
 • Sürekli İyileşme