Frigo Mekanik Entegre Yönetim Sistemi; birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek veya birbirinden farklı yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistem kurulurken ortak koşullar bir araya getirilir, detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir.