UNO - Un Məmulatları Soyutma Sistemi

LAYİHƏSİNİN DETALLARI

 • Yüksək enerji məhsuldarlığına malik NH3 /CO2 kaskad soyutma sistemi
 • Məhsulların və insanların təhlükəsizliyi üçün bütün istehsal və anbarlama sahələrində CO2 ilə soyutma
 • 1000 kV soyutma gücü
 • 2.500 kV qlikol soyutma gücü
 • 2 ədəd qayıdış mexanizmli CO2, 2 ədəd vintli NH3 kompressoru
 • 2 əd. 2.524 kV gücündə buxarlandırıcı kondensator
 • Xəmir hazırlamaq üçün buzlu su istehsalı və qırıq buz aqreqatları
 • Xəmir kondisionerləmə üçün soyutma sistemləri
 • Məhsul dondurma tunelləri
 • Xarici örtüklü, yüksək tavanlı donmuş mühafizə anbarı
 • Xammal üçün soyuq mühafizə kameraları
 • İstehsal sahələrinin soyudulması
 • SCADA sistemi ilə bütün soyutma sisteminə vahid mərkəzdən nəzarət və idarəetmə

HƏYATA KEÇİRMƏK İSTƏDİYİNİZ VƏ YA PLANLAŞDIRDIĞINIZ BİR LAYİHƏNİZ VARMI ?