title_box_bg
FRIGO MEKANIK
ƏN ÜSTÜN SOYUTMA
avadanlıqları ilə müəssisəniz heç bir çətinliklə üzləşməyəcəyiniz bir yer olacaq. Planlarınız reallığız olsun.
Outdoor view mountain
ETİBARLIDIR MÜƏSSİSƏNİZƏ
fərdi yanaşma və ən məqsədəuyğun sənaye soyutma SİSTEMLƏRİ.
title_box_bg
LAYİHƏLƏRİNİZİ
30 İLLİK TEXNİKİ BİLİK VƏ TƏCRÜBƏ İLƏ HƏYATA KEÇİRİRİK

MÜƏSSİSƏNİZƏ FƏRDİ YANAŞMA VƏ ƏN MƏQSƏDƏUYĞUN SƏNAYE SOYUTMA SİSTEMLƏRİ

1

TƏHVİL-TƏSLİM XİDMƏTLƏRİ

Frigo Mekanik uzun illərdir layihələrin və soyutma SİSTEMLƏRİni uğurlu təhvil-təslim ilə yekunlaşdırma mövzusunda birinciliyi qoruyur.

image_2

LAYİHƏNİN TƏRTİBATI

Frigo Mekanik, sahib olduğu mütəxəsis və mühəndislər sayəsində hər növ sənaye soyutma sisteminin tərtib edilməsi tapşıriğının öhdəsindən gələ biləcək gücə malikdir.

image_2

Quraşdırma işləri

Frigo Mekanik tərəfindən məxsusi şəkildə dizayn edilən bütün layihələrin quraşdırma işləri səlahiyyətli texniki komanda tərəfindən həyata keçirilir.

image_3

TEXNİKİ SERVİS VƏ TƏMİR

Frigo Mekanikin öz işində peşəkar texniki servis qrupu həftənin 7 günü, günün 24 saatı ehtiyacınız olan texniki dəstəyi verməyə hazırdır.

TAMAMLANMIŞ LAYİHƏLƏR

NİYƏ
FRIGO MEKANIK ?

Kiwi standing on oval

0

ÖLKƏ
Kiwi standing on oval

0

TAMAMLANMIŞ LAYİHƏLƏR
Kiwi standing on oval

0

İLLƏR TƏCRÜBƏSİ